Sometimes sweet, sometimes bitter...

About

Tento blog jsem začala psát v roce 2018 a to z jednoho hlavního důvodu – zachovat si alespoň zbytky zdravého rozumu během toho, co se starám o naše dvojčata a Anglického přítele, se kterým jsme se do ČR přestěhovali v létě 2017 z Malty, kde jsme oba žili a kde jsme se potkali.

Abych řekla pravdu, nikdy jsem nebyla konformista a podle toho to taky u nás doma a v našem životě vypadá. Nudu a ani klasický rodinný model u nás rozhodně nehledejte.

V mých článcích se nedočtete litanie o tom, jak ta mateřská rozhodně není žádná dovolená, a nebo že s příchodem dětí váš život končí. Jsem životní optimista a svými texty se spíš snažím lidem ukázat, že to jde i jinak a že s příchodem dětí člověk rozhodně nemusí ztratit sám sebe a nebo slevit ze svých očekávání od života, i když to ze začátku může vypadat dost bledě.

A o čem tedy píšu? O všem možném – o cestování s dětmi i bez (ano, i matka si může sem tam vyhodit z kopýtka), o životě s cizincem, který umí česky akorát jedno slovo a to “pivo”, ale zase se nezalekne špinavých plínek, o tom co vás všechno může potkat jako matku dvojčat v hlavním městě a vlastně tak trochu o čemkoli, co je pro mě zrovna aktuální.

Nově moje články také najdete dvakrát do měsíce na harpersbazaar.cz.

I started this blog in 2018 from one main reason – save at least the last bits of my sanity while taking care of our twins and my English boyfriend with whom we moved to Czech republic in summer 2017. Before we both lived in Malta where we also met each other.

Honestly, I would never consider myself as a conformist so it naturally has an impact on our family and our lives as well. So don't expect any boredom or classic family model.

You won't find here any complaints about how maternity leave is not an actual leave (holiday) or that your life is over when you have kids. I am an optimist and in my articles I want to show people that life is good and you don't have to give up on yourself or your life plans even when it could feel otherwise after baby arrival.

So what am I writing about? About anything that is or was somehow important to me in my life – travelling with kids and also without (yes, even mother can have some fun!), life with foreigner who's Czech is limited to one word and that word is “pivo” (beer) but at the same moment is not afraid of dirty nappies and “looking after the kids” is not a rude word for him. I basically write about everything that's happening in our lives in Prague.

Newly I also publish twice a month on harpersbazaar.cz.